Таблица с размери обувки

Размерите си отговарят! 36=36 размер, 37=37 размер...
Таблицата е унифицирана за всички модели, за да може по-лесно да определите размера си! При отклонение от нея в характеристиките на модела изрично е упоменато, дали моделът е ''умален'' или ''уголемен''! 
 
Обърнете внимание, че в таблицата с размерите има две колони: с  дължината на ХОДИЛОТО  и с дължината на СТЕЛКАТА!!!
Може да се ориентирате за своя размер като измерите ХОДИЛОТО или СТЕЛКАТА си - няма значение кой метод ще изберете! 

 

ПЪРВИ МЕТОД: по дължина на ХОДИЛО

1. Използвайте ъгъла между стена /врата/ и пода на стаята. Поставете метъра в самия ъгъл и стъпете върху него или до него, като петата опира стената. Полученото число сравнете с размерите, които са описани в детайлите на конкретния модел в ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ, колона ДЪЛЖИНА НА ХОДИЛО. Внимавайте 0-та да е в началото на метъра или линийката, за да не стане грешка при измерването!

 

ВТОРИ МЕТОД: по дължина на СТЕЛКА

1. Измерете стелката на подходящ размер обувки - от петата до края на палците. Полученото число сравнете с размерите, които са описани в детайлите на конкретния модел в ТАБЛИЦАТА С РАЗМЕРИ, колона ДЪЛЖИНА НА СТЕЛКА. Моля, измервайте максимално точно стелката си от начало до край, ако използвате този метод! 

 

 Моля, обърнете внимание, че се получава разлика в измерването по двата метода: дължината на стелката е с 0,5 см по-голяма от дължината на ходилото, измерена по посочения от нас начин! Затова в таблицата с размери има две колони: с дължина на ходилото и с дължина на стелката

 Ако се затруднявате, може да се свържете с нас на тел. 0885 46 66 01 и заедно да определим Вашия размер. Доверете се на опита ни!