Таблица с размери обувки

Номерацията за всеки отделен модел е посочена в характеристиките на продукта!!!

Обърнете внимание, че в таблицата с размерите има две колони: с дължината на ХОДИЛОТО  и с дължината на СТЕЛКАТА!!!
Може да се ориентирате за своя размер като измерите ХОДИЛОТО или СТЕЛКАТА си. 


ПЪРВИ МЕТОД: по дължина на ХОДИЛО

1. Използвайте ъгъла между стена /врата/ и пода на стаята. Поставете метъра в самия ъгъл и стъпете върху него или до него, като петата опира стената. Полученото число сравнете с размерите, които са описани в детайлите на конкретния модел в ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ, колона ДЪЛЖИНА НА ХОДИЛО. Внимавайте 0-та да е в началото на метъра или линийката, за да не стане грешка при измерването!


ВТОРИ МЕТОД: по дължина на СТЕЛКА

1. Измерете стелката на подходящ размер обувки - от петата до края на палците. Полученото число сравнете с размерите, които са описани в детайлите на конкретния модел в ТАБЛИЦАТА С РАЗМЕРИ, колона ДЪЛЖИНА НА СТЕЛКА.


 Моля, обърнете внимание, че се получава разлика в измерването по двата метода: дължината на стелката е с 0,5 см по-голяма от дължината на ходилото, измерена по посочения от нас начин! Затова в таблицата с размери има две колони: с дължина на ходилото и с дължина на стелката.

 Ако се затруднявате, може да се свържете с нас на тел. 0885 46 66 01 и заедно да определим Вашия размер.